Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 9

Skapad 2017-09-07 13:48 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi arbetar med tal Potenser, prefix, kvadratrötter Algoritmer i bråkform
Grundskola 9 Matematik
Ett arbetsområde där vi arbetar med tal. Där taluppfattningen är central, kunna använda sig av olika uttrycksformer(decimalform, bråkform och procentform) Vi jobbar vidare med potenser med negativ exponent. Grundpotensform samt prefix. Vi repeterar addition och subtraktion av bråk och jobbar vidare med multiplikation och division av dessa. Vi tittar på olika typer av tal.

Innehåll

Förmågor i fokus

Aktuella begrepp
         

Subtraktion: term, differens, skillnad

Addition: term, summa

Multiplikation: faktor, faktor, produkt

Division: täljare, nämnare, kvot

Positionssystem, negativa tal, i decimalform, tal i bråkform

Tal, siffra, tallinje

Exponenten, potens, tiopotens, basen, negativ exponent

Grundpotens

Prefix

Kvadratrötter, roten ur

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Problemlösning EPA
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna

 • Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Utveckla sig i att resonera
 • Använda rätt begrepp
 • Utveckla sin förmåga att lösa problem(strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)
 • Förstå positionssystemet, negativa tal, tal i bråkform, decimalform
 • Addera och subtrahera tal i bråkform
 • Kunna använda sig av prefix
 • Multiplicera och dividera tal i bråkform
 • Potensform, tiopotenser med små och stora tal 
 • Potenser med negativ exponent

Hur du får visa dina kunskaper

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visar dina lösningar.
 • Hur du löser problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet)

Bedömning

 • Problemlösningsuppgifter
 • Prov v. 41

Uppgifter

 • Elevplanering tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: