Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2017-09-07 14:10 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F – 9 Svenska
Tänk dig att du, när du flyttar hemifrån eller städar på vinden bland massa papper, hittar en bok som du gjorde när du var 13 år. Boken berättar om dig och ditt liv, din bakgrund och dina framtidsplaner.

Innehåll

 

Boken ska innehålla sju obligatoriska kapitel och tre valfria kapitel. Det ska finnas en framsida, inledning, innehållsförteckning och ett slutord

 Du ska skriva i jag-form, eftersom det är dina tankar och upplevelser som är utgångspunkten. Intervjua gärna dina föräldrar eller andra släktingar. Du får gärna ”krydda” din bok med bilder, fotografier eller teckningar så den blir roligare att läsa och mer personlig. Varje kapitel ska bestå av minst en sida text.

Kom ihåg:

  • Skriv kapitlen i ordning
  • Bearbeta innehåll och språk innan renskrivning
  • Använd din lärare eller klasskompisar för respons
  • Du skriver rent på dator eller för hand, gärna med bilder och fotografier.

Inlämning fredag vecka 41.

Uppgifter

  • Boken om mig

Matriser

Sv
Boken om mig

Rubrik 1

E
C
A
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: