Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- barnkonventionen år 1

Skapad 2017-09-07 14:18 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär samt normer och regler i vardagen.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär, samt normer och regler i vardagen.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

      - Samtala om regler i vardagen och varför de behövs.

     -  Samtala om barn rättigheter utifrån Barnkonventionens artiklar.

     

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • förklara Barnkonventionens artiklar och vad det innebär för dig.
 • samtala om regler i vardagen och varför de behövs, samt ge något exempel på detta.

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

 • Läsa böcker
 • Se filmer
 • Skriva texter
 • Måla bilder
 • Samtala och reflektera
 • Dramatisera

Hur vi kan visa vår kunskap:

 • Måla bilder
 • Skriva och berätta
 • Diskutera och samtala

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: