Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Höstterminen 2017

Skapad 2017-09-07 14:18 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Vi kommer att arbeta med forntiden, antiken, medeltid, kristendom, judendom och islam

Innehåll

 

Vi kommer under terminen att arbeta med forntidens civilisationer, Egypten, Mesopotamien, Kina, Indus och förstå och diskutera varför dessa civilisationer uppstod just där och då. Sedan kommer vi att arbeta med Antikens Grekland där både kultur, religion, politik och landets styre kommer att diskuteras. Efter detta kommer vi att arbeta med Romarrikets uppgång och fall, deras kultur och traditioner. Innan vi börjar med medeltiden kommer det Arabiska riket och vikingarnas framfart att undersökas.

Efter höstlovet kommer vi att fokusera på religion och då de abrahamitiska religionera kristendom, judendom och islam.

Arbetssätt - undervisningen:

 • Lärarledda lektioner

 • Eget arbete

 • Film

Bedömning och kunskapskrav:

Jag som lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Tillgodogöra dig historiska fakta om de olika historiska epokerna.

 • Din förmåga att resonera kring Antikens Grekland, Romarriket, Arabiska riket, Vikingatiden och Medeltiden och företeelser inom denna, samt dess betydelse för vår egen tid.
 • Tillgodogöra dig fakta om och kunna identifiera likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna.
 • Examination sker genom muntlig aktivitet under lektionerna och eget arbete där du får söka information och svara på frågor.

Uppgifter

 • Text om Mesopotamien och Egypten

 • Kina

 • Text om Indus

 • Mesopotamien och Egypten

 • Text om Kina

 • Egyptens gudar

 • Analys/jämförelse av flodkulturer

 • Judendomen PP

 • Judendomen PP

 • Antikens Grekland - text

 • Antikens Grekland powerpoint

 • Uppgift grekiska gudar/gudinnor

 • Antikens Grekland text

 • Antikens Grekland powerpoint

 • Uppgift grekiska gudar/gudinnor

 • Jämförande analys - abrhamitiska religioner

 • Islam PP

 • Jämförande analys - abrahamistiska religioner

 • Judendomen - text

 • Kristendomen - text

 • Islam - text

 • Kristendom PP

 • Islam PP

 • Judendomen - text

 • Islam - text

 • Kristendomen - text

 • Kristendomen PP

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi Re
Bedömning Historia

För att nå betyg E måste samtliga kriterier under E vara uppfyllda. Betyg D innebär att samtliga E samt större delen av C är uppfyllda. Betyget B innebär att samtliga kriterier under C samt större delen av A är uppfyllda.

E
C
A
Fakta och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mcyket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinje
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Källor
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda hsitoriskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Ny rubrik

E
C
A

Hi Re
Världsreligionerna

 • Re  7-9   Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9   Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9   Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Re  7-9   Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
 • Re  7-9   Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9   Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
E
C
A
Världsreligionernas grunder
 • Re  A 9
Visar grundläggande kunskaper om världsreligionerna.
Visar goda kunskaper om världsreligionerna.
Visar mycket goda kunskaper om världsreligionerna.
Likheter och skillnader
 • Re  A 9
För enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
För utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
För välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Söka information
 • Re  A 9
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: