👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal, decimaltal och stora tal

Skapad 2017-09-07 14:43 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Matematik
Hur förstår jag och hur kan jag beskriva sambandet mellan bråk och decimaltal? Hur mycket större är hundramiljoner än tiotusen?

Innehåll

Syfte

Att känna tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Kunskapskrav

Begrepp:

Förstå och beskriva till exempel 456,321 med ental tiotal hundratal, tiondel hundradel och tusendel.

 Uttrycka samma tal i bråkform och i decimalform.

Tolka och skriva stora tal (ex 400 000 000):

Metod:

Storleksordna tal i decimalform och bråkform

Växla mellan decimalform och bråkform.

Utföra beräkningar i huvudet med decimaltal.

Använda skriftliga metoder (till exempel uppställning, kort division) för att utföra beräkningar med naturliga tal (0, 1, 2, 3.....) och decimaltal i addition subtraktion multiplikation och division.

Problemlösning:

Förstå frågan i en textuppgift. Använder en strategi för att lösa problemet och bedömer rimligheten i svaret.

Kommunikation

Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.

Resonemang:

Kan argumentera för sin lösning.

Arbetssätt

Korta funderingar kring ett problem eller en uppgift. Fundera själv, delge din kamrat ni jämför,  tillsammans jämför vi vilka olika strategier/metoder som fungerar bra?

Genomgångar på tavlan, mål, nytt område,  repetition, strategier och exempel.

Räkning i boken.  

Problemlösning enskilt och i liten grupp.

Självbedömning med trafikljus (grönt, gult, rött) vad jag tycker är lätt och vad jag behöver träna mer på för att nå kunskapskraven inom området.

Återkoppling  Vad tycker jag är svårt - vad behöver jag träna mer på, hur gör jag det?

Bedömning/bedömningsmatris

Matteprov med bedömning av förmågan att använda och förstå: begrepp, metod, problemlösning, kommunikation och resonemang.

Löpande i klassrummet muntligt och skriftligt.