👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - Veckans bokstav

Skapad 2017-09-07 14:46 i Förskolan Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Barnen på vår avdelning gillar att ta med sig saker hemifrån och visa för sina kompisar. För att möta detta behov har vi skapat en aktivitet som vi kallar Veckans bokstav. En dag i veckan får barnen ta med sig en sak hemifrån som börjar på veckans bokstav.

Innehåll

Syfte och mål, Vart ska vi?

 Se de kopplade läroplansmålen

 

 Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

ljudar bokstavsljuden

lekskriver och lekläser

Metod, och material Hur gör vi?

Vi vill att barnen ska upptäcka att alla bostäver har ett namn och att bokstävernas läte är unikt samt upptäcka sambandet mellan bokstav och bokstavsljudet.

Varje vecka får barnen ta med en sak hemifrån som börjar på veckans bokstav. Barnen får visa saken på samlingen och berätta lite om den. Vi kommer tillsammans att ljuda orden och barnen kommer få papper och penna och skriva av sitt ord.

Aktiviteten kommer ske på onsdagssamlingen mellan 10.30-11.00 tillsammans med en pedagog.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016