Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2017-09-07 15:09 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Vad betyder orden religion och tro för dig? Vi kommer att prata om tre av världens religioner: kristendom, islam och judendom. Du ska få höra några spännande berättelser och få arbeta med dessa på olika sätt.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna symbolen för kristendom, islam och judendom.

Du ska kunna namnge den heliga byggnaden i dessa tre religioner.

Du ska kunna någon högtid som firas i de olika religionerna.

 

 

Innehåll

Under temat kommer vi arbeta med religionerna; kristendom, islam, och judendom. Vi kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med att ta reda på vad som kännetecknar de olika religionerna.  Under temat kommer vi samtala mycket och du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och diskutera.

 

 Arbetssätt

Du ska arbeta enskilt och i grupp med angivna uppgifter.

Du ska få titta på filmavsnitt som handlar om barn med olika livsåskådningar. 

Läsa enkla texter om judendom, kristendom och islam.

Du kommer att få arbeta i en mindre grupp och fördjupa dig i en av religionerna.

Du kommer få skriva fakta om de olika religionerna i din SO-bok.

 

Hur ska du redovisa?

Du ska tillsammans med gruppen rita och skriva en affisch om den religionen som ni ansvarar för.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: