Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad - Hemortens historia

Skapad 2017-09-07 15:11 i Andersbergsskolan Halmstad
Ett tema där vi lär känna vår hemstads historia och kristendomens roll.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Under veckorna 47-51 samt veckorna 15-22 kommer vi att arbeta med Halmstad och dess historia. Vi kommer lära oss om kristendomens roll förr och nu, stadens historia samt kända landmärken och dess betydelse som t.ec Europa och tjuren.

Innehåll

Mål för undervisningen

Under temat om Halmstad kommer du att få träna din förmåga att:

 • reflektera över hur livet har förändrats över tid för människor i Halmstad samt jämföra livet då och nu.
 • få en ökad rumslig medvetenhet, dvs en mental karta över din stad.
 • reflektera vad gamla bilder och foton kan berätta för oss idag.
 • Kristendomens roll förr och nu.

 

 

 

Bedömning - vad ska jag kunna?

Efter temat ska du kunna göra en enkel jämförelse mellan livet förr och nu i Halmstad och kunna berätta om någon likhet och skillnad.

Du ska kunna berätta om något landmärke i Halmstad och om dess historia.

Du ska kunna berätta om kristendomens roll i hemorten och i skolan förr och nu.

Undervisning - Hur ska jag lära mig?

Temat kommer att startas upp genom att vi tillsammans gör en tankekarta om Halmstad. Därefter får du skriva frågor som du vill ha svar på under temat (VÖL-schema).

Du kommer att få:

 • diskutera och besvara frågorna som vi ställt i början av temat tillsammans i klassen (VÖL).
 • titta på filmer om Halmstad.
 • reflektera tillsammans och ensam om likheter och skillnader mellan livet i Halmstad förr och nu samt kristendomens roll förr och nu.
 • läsa enkel fakta om Halmstad.
 • lära dig om våra landmärken, kända byggnader och konstverk.
 • gå en rundvandring i Halmstad.
 • titta på kartor över Halmstad och fundera över varför Halmstad ligger just här.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Halmstad - Hemortens historia samt kristendomens roll i hemorten och skola förr och nu

På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet väl
Att leva i närområdet
Du skall kunna beskriva varför Halmstad är placerat där det är.
 • SO  1-3
Du kan med hjälp berätta var Halmstad ursprungligen var placerat och varför det flyttades till dess nuvarande läge.
Du kan berätta var Halmstad ursprungligen var placerat och varför det flyttades till dess nuvarande läge.
Du kan på ett självständigt och utförligt sätt berätta var Halmstad ursprungligen var placerat och varför det flyttades till dess nuvarande läge.
Att leva i närområdet.
Du skall kunna berätta om några landmärken i Halmstad.
 • SO  1-3
Du kan med hjälp berätta om något landmärke i Halmstad.
Du kan berätta om några landmärken i Halmstad.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om några landmärken i Halmstad.
Att leva i närområdet. Att undersöka verkligheten.
Du skall kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu t. ex. klädsel, mat, boende och skola och visa detta genom bild och text.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan med hjälp göra någon jämförelse mellan livet förr och nu t. ex. klädsel, mat,boende och skola och visar detta genom bild och text.
Du kan göra några jämförelser mellan livet förr och nu t. ex. klädsel, mat,boende och yrken och visa detta genom bild och text.
Du kan på ett välutvecklat sätt göra några jämförelser mellan livet förr och nu t. ex. klädsel, mat,boende och skola och visa detta genom bild och text.
Kristendomens roll
Du skall kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan med hjälp ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan på ett välutvecklat sätt ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Informationssökning
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan med hjälp söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon lämplig källa och återger då delar av informationen i en form av faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: