Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

meteorologi - Vad blir det för väder?

Skapad 2017-09-07 15:35 i Krusboda skola Tyresö
Under området kommer du att få en inblick i hur olika meteorologiska fenomen kan utforskas genom systematiska undersökningar, samt vilken betydelse klimat och väder har för människan och människans verksamhet.
Grundskola 6 Svenska Fysik
Under området kommer du att få en inblick i hur olika meteorologiska fenomen kan utforskas genom systematiska undersökningar, samt vilken betydelse klimat och väder har för människan och människans verksamhet.

Innehåll

 I området meteorologi kommer du att få en inblick i hur olika meteorologiska fenomen kan utforskas genom systematiska undersökningar, samt vilken betydelse klimat och väder har för människan och människans verksamhet.

arbetsgång: Vi tittar på olika väderfenomen, läser i läroboken och jobbar med tillhörande frågor. Du fördjupar dig i ett väderfenomen och skriver utifrån den en faktatext. Du studerar och dokumenterar hemma vädret under 4 veckor. Avslutningsvis gör du en egen väderkarta med lämpliga symboler.

Genom ditt arbete med frågor, faktatext samt avslutande prov bedöms dina förmågor att:

 • Göra undersökningar,
 • Jämföra resultat & förbättra undersökningar
 • Dokumentera undersökningar
 • Vetskap om fysikaliska fenomen & begrepp
 • Skriva texter
 • Söka, välja ut och sammanställa text
 • Skrivregler

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: