Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt årstidsträd med djur och växter.

Skapad 2017-09-07 15:38 i Gamla Uppsala skola Uppsala
En PP för år 1 gällande arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Du kommer att få lära dig om djur och växters livscykler och hur de anpassar sig till olika årstider. Du kommer även att få lära dig enkel fakta om några av våra svenska djur.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att besöka vårt årstidsträd och skogen där det växer. Där kommer vi att titta på vad som finns på marken runt omkring träder och hur trädet förändras under året. Vi kommer även att läsa, skriva, samtala och se på film om våra vanliga svenska djur, svampar och träd. Du kommer att få rita och skriva om dina kunskaper i din naturbok.

Det här ska du lära dig:


-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.

-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö och återge enkel fakta om dem.

-Känna till grodans och fjärilens livscykler.

-Känna till svampen och trädets delar och hur de grupperas.

Så här ska du få visa vad du kan:

Du kommer att få ett litet test där du ska ordna bilder på grodans och fjärilens livscykler i kronologisk ordning. Du kommer också att få sätta ut rätt delar på svampen och trädet. Du ska även få sortera träd och svampar i grupper.
Jag kommer även att titta på hur du dokumenterar dina kunskaper i naturboken och hur du deltar i klassrumsdiskussioner.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Hösten år 1 2017

Svampar
Träd
Djur
Du kan namge några av svampens delar, så som HATT, RING, STRUMPA och FOT samt hur man sorterar dem efter skivor, rör och taggar.
Du känner till och kan namnge olika delar som GREN, STAM, ROT och BLAD samt hur man sorterar dem i löv- och barrträd.
Du känner till hur några av våra vanligaste djur anpassar sig till årstidsväxlingar. Du känner till grodans och fjärilens livscykler.
Du känner till namn och utseende på några av våra vanligaste svampar.
Du kan namnge några vanliga trädsorter i vår närmiljö.
Du kan namnge och återge enkel fakta om några vanliga djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: