👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-09-07 15:59 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Vad är forntiden och hur levde människorna då? Du kommer få lära dig mer om livet på sten-brons- och järnåldern här i Norden och upptäcka skillnader och likheter mellan oss och forntidsmänniskorna.

Innehåll

Arbetsområde:

Vårt förra arbetsområde avslutades med istiden. Nu fortsätter vi vår tidsresa och lär oss mer om hur det såg ut här i Norden under forntiden. Vi kommer arbeta med hur människorna levde, klädde sig, bodde, åt och gjorde under våra olika tidsåldrar fram till vikingatiden.

Mål för eleven:

 • att förstå och förklara en tidslinje
 • namnge de olika tidsepokerna; stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • berätta hur människor levde i de olika tidsåldrarna och hur vi kan se spår i naturen från forntiden
 • dokumentera med bild och text i vår bok
 • att använda sig av några olika bildtekniker
 • delta i våra diskussioner och reflektera över människans utveckling i dåtid, nutid och framtid

Arbetssätt:

Vi arbetar utifrån en tidslinje som vi gör tillsammans. Vi kommer att diskutera, läsa texter och titta på filmer. Vi kommer att arbeta praktiskt och även prova på några olika bildtekniker. Under hela arbetets gång dokumenterar vi i vår forntidsbok.

Bedömning/redovisningsform:

Egen forntidsbok

Korta återkopplingar efter lektionspass

Individuellt arbete med hemuppgifter, reflektioner, texter och bilduppgifter

Prov i slutet av arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3