Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan

Skapad 2017-09-07 16:06 i Påarps skola Helsingborg
Bokstavsarbete för åk 1 med utgångspunkt i Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill. Det här materialet är fortsättningen på Lyckostjärnan som vi jobbade med i F-klass.

Innehåll

Mål

Läsa

Eleven ska lära sig

 • Känna igen alla bokstavsformer
 • Koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • Identifiera första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman språkljud
 • Dela upp ord i språkljud
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla nya små ord
 • Läsa ord med enkla konsonantförbindelser
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • Visa intresse för läsning

 Skriva

 •  Kunna skriva alla bokstäver rätt
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Inte blanda stora och små bokstäver
 • Klara ljudbaserad skrivning av enstaviga ord
 • Klara ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord

 

 

Undervisning

 • Arbetsboken Den magiska kulan
 • Arbeta med bokstäver
 • Arbeta med ordbilder och lösa bokstavskort.
 • Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
 • Läsa i Den magiska kulans läsebok.
 • Läsa olika böcker enskilt och i grupp.
 • Arbeta med läsförståelsestrategier.   
 • Skriva dagbok
 • Skriva meningar utifrån bildkort
 • Arbeta med arbetsblad
 • Skriva brev                                                                                                                                                             

 

Bedömning

Eleven ska kunna:

 •  ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
 • namn och ljud på alla bokstäverna.
 •  läsa ord som is, sol och räv.
 • läsa vanliga ord t.ex. bok, sol och spel.
 • läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”
 • skriva de flesta bokstäver, både gemener och versaler, läsligt.
 • göra mellanrum mellan orden.
 • skriva en enkel text. eller frågor med "stor bokstav" och punkt eller frågetecken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: