Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyga Drake 8A

Skapad 2017-09-07 16:25 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta arbetsområde kommer vi utifrån filmen "Flyga Drake" av Khaled Hosseini att diskutera såväl politiska skeenden och dess orsaker som individens ansvar för sina handlingar. Vi arbetar med reflektionsförmåga och skrivprocess. Vi kommer också att skriva en filmanalys.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du ska nu få möjlighet att träna på att analysera en film. Ni ska få se "Flyga drake" och sedan diskutera och analysera filmen utifrån givna frågor.

Innehåll

Analysuppgift, nivå 1

Flyga drake
"Det finns ett sätt att ställa allt till rätta"
Huvudroller:
Amir
Hassan - Amirs vän, son till familjens tjänare
Baba – Amirs pappa
Rahim Khan – Babas vän och affärspartner


1. Sammanfatta handlingen på 5-10 rader.

2. Vad är det som händer efter 30 minuter? (Första vändpunkten.) Vad förändras efter denna tidpunkt?

3. Vad har huvudpersonen för längtan? Uppnås den i slutet?

4. PÅ vilka platser utspelar sig filmen?

5 Hur är filmen uppbyggd, i kronologisk ordning eller med tillbakablickar? Ge exempel.

6 Vad händer vid vändpunkt 2 (en dramatisk händelse som får oss att förstå hur filmen kommer att sluta)?

7 Hur slutar filmen?

8 "Det finns ett sätt att ställa allt till rätta" är underrubriken. Vad är det som ska ställas tillrätta? Och på vilket sätt kan man säga att det ställs till rätta?

9 Vad tyckte du om filmen? Motivera ditt svar.

 

 

Analysuppgift, nivå 2 

Filmanalys Flyga drake
Syftet med att göra en filmanalys är att se de små delarna som utgör helheten. Oftast då vi ser på filmer, ser vi bara resultatet av arbetet bakom en produktion. Genom att göra en analys ser vi hur genomtänkt en film egentligen är, in i minsta detalj. Dessa detaljer har en stor roll att spela. Vi som ser filmen ska t ex bli överraskade, glada eller rädda. Detta uppnås endast om detaljerna fungerar tillsammans som en helhet och vi tittare så att säga ”går på det”. Du ska nu skriva en sammanhängande text om filmen och utgå från dina anteckningar samt nedanstående frågor. Det kan hända att du behöver se om vissa delar av filmen igen.

-Börja med en kort sammanfattning av filmens handling. Utgå från den dramaturgiska kurvan, se ovan. Skriv sedan din analys i löpande text med utgångspunkt från nedanstående frågor.
Använd dig av de anteckningar som du fört under filmens gång.

· Vilka huvudpersoner och vilka bipersoner finns? Vilka relationer har dessa personer till varandra?
· Tänk igenom filmens handling. Genomgår personerna någon utveckling? (Ändrar någon åsikt eller utgångspunkt/mognar under filmens gång?) Vem och hur märks det?
· Hur presenteras personerna? Tänk på kameravinkel, ljus, ljud och musik. Presenteras de på olika sätt? Vad beror det på/vilken effekt får det?
· Välj en, enligt dig, viktig händelse ur filmen och beskriv den. Motivera varför den är viktig.
· Vad anser du att filmen har för budskap? Hur uttrycks det i filmen?
· I vilka miljöer utspelas filmen och vad har de för betydelse för handlingen?
· Hur gestaltas filmen i tid? Sker allting i nutid eller växlar tidsperspektivet? Vilken roll spelar tiden?
· När och var gjordes filmen? Vad har det för betydelse för innehållet?
-Avsluta med att ge ett personligt omdöme om filmen och motivera det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Filmanalys

På väg
E
C
A
Tolka och föra resonemang
Eleven kan ännu inte utifrån sina egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån sina egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller dolda .
Skriva olika slags texter
Eleven kan ännu inte skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Bearbeta texter
Eleven kan ännu inte utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: