Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shipwrecked 8b 2017

Skapad 2017-09-07 16:26 i Friskolan Asken Grundskolor
You and your friend have always had a wish to sail around the world. Suddenly one day in May, you open the newspaper and there it is – the ad you have been waiting for. The boat is perfect – just what you have been looking for. On top of that, you can actually afford to buy it.
Grundskola 8 Engelska
During this project you will continue to practise: using your written and spoken language to communicate. Extend your vocabulary and grammar and be able to use it in your oral and written assignments. How will we work? We will work in a presentation in Google Classroom where each one of you gets your own presentation where you publish all your work that you get from me in different assignments. I will not present all assignments at the same time, let’s keep the tension of what is going to happen! Good luck!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Shipwrecked

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

En
Shipwrecked

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll/berättande
Instruktionerna har följts och texten är kortfattad. Du skriver om samtliga delar i uppgiften med ett enkelt och begripligt språk.
Du skriver relativt utförligt och fylligt.
Du skriver på ett utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd. Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa. Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Det finns en tydlig struktur och disposition. Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Muntlig presentation
Du berättar om minst två olika delar från berättelsen med hjälp av stödord med ett enkelt och begripligt språk.
Du berättar om flera olika delar från berättelsen med ett relativt nyanserat och fylligt språk.
Du berättar om hela resan i Shipwrecked med ett fylligt och nyanserat språk. Det märks att du har bearbetat språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: