Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från ide´till färdig produkt

Skapad 2017-09-07 16:45 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Teknik
Just nu är Du uppfinnare och ska uppfinna/utveckla på en produkt som du har saknat eller en produkt vill förbättra.

Innehåll

Behåll rubrikerna nedan för att alla elever oavsett lärare och ämne ska mötas av samma pedagogiska planering i alla ämnen. Fyll på med dina egna texter och ta bort mallens instruktioner.

Vad ska vi arbeta med?

Du skapar en produkt och ritar produkten både manuellt och digitalt.

Du använder dig av ord och symboler för att presentera din produkt

Du bygger produkten i kartong eller lera, samt bekantar dig med en 3D skrivare

Du gör ett bildspel - som redovisas i klassen

Du gör ett reklamblad

Du skrivet en teknisk rapport 

Du skapar en förpackning

Allt arbeta dokumenteras på Classroom

 Hur ska vi arbeta?

Du arbetar ensam eller tillsammans med en klasskamrat

Du använder dig av nya ord och begrepp

Du ritar för hand, använder digital teknik och bygger en prototyp

Du funderar över vikten av ett hållbart samhälle, vilket material du använder och hur produkten tas om hand när den är uttjänt

Du ska marknadsföra din produkt m.h.a. reklamblad 

Du gör en teknisk beskrivning

Hela arbetet dokumenteras i Classroom

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du lägger upp ditt arbete, gör en planering utefter tiden som du förfogar. Du ska vara klar att redovisa  vecka 47

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du redovisar dina ritningar ,manuella och digitala 

Du visar prototypen

Du skriver reklamblad och teknisk beskrivning.( kan vara en del av bildspelet)

Du funderar över ett hållbart samhälle och berättar om dina tankar i  bildspelet.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Vecka 47 ska detta vara färdigt:

Ritningar, manuella och digitala

Prototyp

Bildspel

Blogg på Classroom

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Från ide´till färdig produkt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: