Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2017-09-07 17:14 i Heby skola F-6 Heby
Ett arbetsområde om demokrati och regler inklusive valet 2014
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vem bestämmer och hur går det till i en demokrati?

Under det här temat kommer vi lära oss mer om hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati. Vilka regler har vi? Varför finns de? Hur skulle det se ut om de inte fanns?

Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp och vad de betyder.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

*förstå och förklara vad ordet demokrati innebär.

*delta aktivt i samtal om normer och regler i vardagen.

*beskriva hur möten exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras

 

 

Innehåll

Vi lever i en demokrati och skolan ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt. Med anledning av att det är val i år så ska vi även lära oss vad våra riksdagspartier heter och känna igen några symboler.

Frågor vi ska fördjupa oss i är:  

* Vad innebär det att leva i en demokrati?  

* Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?  

* Hur fattas beslut i en demokrati?

Genomförande

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde i några veckor. Under arbetet kommer du att:

*få lyssna på genomgångar

*se på filmer och bildspel

*delta i diskussioner

*skriva korta faktatexter

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

* förklara begreppet demokrati och ge exempel på det i vår vardag och i samhället.

* vara aktiv i diskussioner i klassrummet kring normer och regler.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Sh   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  Sh   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

SO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att: använda begrepp
 • SO
Du kan med hjälp använda ord och begrepp som har med demokrati att göra.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett enkelt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som har med demokrati att göra på ett utförligt sätt.
Ämne
Förmågan att: delta i diskussioner
 • SO
Du deltar i diskussioner och riktar din uppmärksamhet mot andra genom att lyssna på vad de säger.
Du deltar i diskussioner och framför egna åsikter.
Du deltar i diskussioner och framför egna åsikter samt ställer frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: