Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A kap.1

Skapad 2017-09-07 17:20 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar med talen 0-100
Grundskola 2 Matematik
Vi följer Sallys och Kurres båtfärd genom talen 0-100.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska bli säkra på tiokompisar
 • Vi ska lära oss att räkna med tiotalsövergångar i talområdet 0-20
 • Vi ska lära oss matematiska begrepp så som term, summa och differens
 • Vi ska lära oss tiotal och ental
 • Vi ska lära oss addition och subtraktion i talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Spel
 • Favorit matematik - boken kap. 1
 • Genom att använda vår skollicens på skolplus på ipads 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan lösa några enkla problem och visa hur du löser dem
 • Du kan använda rätt matematiskt tecken på rätt ställe
 • Du kan dela upp tal i ental och tiotal
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-20 med tiotalsövergång
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-100 utan tiotalsövergång
 • Du kan tiokamraterna

Hur du får visa vad du kan:

 • Du är aktiv på lektionerna och är med i genomgångar och diskussioner
 • Du får arbeta formativt med "pröva"-sidor i matteboken för att kolla av dina kunskaper under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favortit matematik 2 A kap. 1

Talen 0-100
Att kunna tiokamraterna
Du kan med hjälp av stödmateriel använda dig av tiokamraterna
Du kan rabbla tiokamraterna och kan använda dig av dessa vid påminnelse av lärare
Du är säker på tiokamraterna och kan rabbla dem med säkerhet samt använder dig av dessa i huvudräkning
Att använda sig av rätt matematiskt tecken
Du känner igen + - =
Du kan med stöd använda dig av rätt tecken
Du är säker på vilka tecken som skall användas
Att kunna tiotal och ental
Du känner igen tiotal och ental inom 0-20
Du känner igen tiotal och ental inom 0-100
Du känner igen tiotal och ental inom 0-100 och kan använda dig av det i din huvudräkning
Att addera och subtrahera
Du kan addera och subtrahera tal inom 0-20 utan tiotalsövergång
Du kan addera och subtrahera tal inom 0-100 utan tiotalsövergång
Du kan addera och subtrahera tal inom 0-100 med tiotalsövergång
Att lösa problem
Du kan med stöd lösa enkla matteproblem inom 0-20
Du kan lösa enkla matteproblem inom 0-20 och visa med bild hur du tänker
Du kan lösa enkla matteproblem inom 0-20 och visa med bild och mattespråk hur du tänker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: