Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa år 3

Skapad 2017-09-07 18:07 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
Du får lära dig att fördjupa din läsning så att du får ett ännu bättre flyt och blir säker i din läsning. Du kommer att få prova på att läsa olika typer av texter. Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna genom att lära oss om olika läsförståelsestrategier.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet

Kunskapskraven för årskurs 3

 

Undervisning

I svenska kommer du att få:

 • läsa olika typer av texter tillsammans och enskilt.
 • diskutera innehållet i de olika texterna tillsammans med dina klasskamrater utifrån de olika lässtrategierna.
 • ingå i en läsgrupp (guidad läsning) där du tränar på att läsa och återberätta det du läst och arbeta med tillhörande arbetsblad till Ving-böckerna. 
 • få lyssna på och samtala om olika högläsningsböcker.
 • få arbeta på datorn både enskilt och tillsammans med en skrivkompis.

Bedömning

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd och av Helsingborgs stad skapad matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: