Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva år 3

Skapad 2017-09-07 18:18 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
När du skriver kommer du att få träna på att skriva texter, både för hand och på dator. Vi tränar på att skriva olika sorters texter. Vi tittar också på vad som är speciellt med de olika texterna och hur de är uppbyggda.

När du skriver tränar du också på stavning, punkt och stor bokstav. Du skriver både enskilt och tillsammans med andra. Du får även lära dig hur du kan förbättra din text genom kamratbedömning.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet

Kunskapskraven i åk 3

Du ska kunna:

- Skriva olika sorters texter med hjälp av stödmallar.
- Känna till hur några olika sorters texter är uppbyggda.
- Stava våra vanligaste ord rätt och markera ut punkter och stora bokstäver i din text.
- Skriva berättelser med tydlig röd tråd.
- Skriva med läslig handstil.
- ge omdömen på en kamrats text och förslag på hur den kan förbättras.

Undervisning

Du kommer att få:

 • träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • träna på att skriva olika texter kopplade till temaundervisningen.
 • träna på hur man skriver meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe.
 • arbeta med skrivkompis när du skriver texter på datorn.
 • träna på att använda ordlista.
 • träna på att planera ditt arbeta med hjälp av tankekarta.
 • träna på att förbättra och bearbeta din text utifrån en mall.

Bedömning

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsmaterial 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: