Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2017-09-07 18:24 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 Engelska
"Do you speak english?"

"Yes, I do."

Innehåll

Mål att arbeta mot:

 • att utveckla din förmåga att uttrycka dig på engelska i olika situationer
 • att utveckla din förmåga att förstå och lyssna till enkel talad engelska
 • att utveckla din förmåga att läsa och förstå enkel engelska
 • att utveckla din förmåga att skriva enkla ord och meningar
 • utöka ditt ordförråd inom flera vardagliga ämnen, t ex familj, skola, intressen, mat och kläder
 • känna till några traditioner och hur människor lever i de engelsktalande länderna

Arbetsbeskrivning:

 • lyssna på talad engelska
 • tala mycket engelska med varandra, t ex i dialoger
 • läsa enkla texter
 • skriva ord och enkla meningar.
 • arbetsblad till olika tema
 • filmer och tv-program
 • sånger, ramsor och lekar

Bedömning:

 • Din förmåga att förstå talad engelska.
 • Din förmåga att använda vanliga ord och fraser i samtal.
 • Din förmåga att skriva ord, enkla fraser och meningar.
 • Din förmåga att läsa och förstå en enkel text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: