Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans historia och forntiden

Skapad 2017-09-07 18:25 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Utifrån faktalitteratur och filmer *Vad är teorin om Big Bang? *Hur startade livet på jorden? *Vilka djur har funnits på jorden innan människan kom? *Hur har människans utveckling sett ut? *Hur kom de första människorna till Sverige och varför? *Hur levde de första människorna i Sverige? *Vilka likheter och skillnader hittar vi på stenåldern, bronsåldern och järnåldern? *Vad gjorde människorna i andra världsdelar när vi hade forntid i Norden?

Innehåll

Gemensamma mål:

¤ Känna till teorin om Big bang.

¤ Att känna till en del av de utdöda djur som hör till utvecklingen av liv på jorden

¤Att känna till att stora delar av Norden legat under ett tjockt istäcke under 10.000tals år, hur isen påverkat vårt landskap och några djur och växter som fanns då.

¤ Öka förståelsen för vårt ursprung och visa på människans utveckling, från Lucy och fram till Homo Sapiens

¤ Att känna till hur de första människorna kom till Sverige och varför.

¤ Att känna till vilka förutsättningar människorna de olika forntidsåldrarna hade och hur de levde. Vad de åt, hur de var klädda osv

¤ Att känna till några skillnader mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

¤ Att undersöka vad människor gjorde på andra kontinenter

samtidigt som vi har forntid här i Norden.

 

¤ Prova på att bearbeta din text för ett ökat innehåll.

¤ Prova på att utvärdera och dokumentera sitt lärande 

¤ Samarbeta och lyssna på andra

 

Detta kommer vi att uppnå genom att:

 

Läsa mycket.

Åka på studiebesök till Landskrona museum. .

Göra en tidslinje. Titta på film.

Rita, skapa, skriva och forska.

Läsa fakta texter. Bearbeta egna texter.

Göra tankekartor kring vad vi fått veta,

Samtala, diskutera och arbeta i grupp.

Ev. göra vernissage på våra alster.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: