Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och vattnets kretslopp

Skapad 2017-09-07 18:58 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vatten och vattnets kretslopp
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Frågor vi utgår ifrån: Behöver vi vatten? Varför då? Till vadå? Varifrån kommer vattnet? Fundera vad som händer om man inte har vatten? Finns det lika mycket vatten överallt i världen? Kan man dricka allt vatten? När kom vattnet till jorden? Vad händer om vattnet tar slut? Varför behöver du vatten? Hur påverkas vatten av temperatur?

Innehåll

Målen för arbetet med vatten

 

¤ Att förstå att vatten är livsviktigt för både människor och djur.

¤ Att inte ta dricksvattnet för givet. Se det som ett arv att förvalta. Diskussioner kring hur man kan spara på vattnet.

¤ Att känna till att människan består till 2/3 av vatten.

¤ Att känna till att vatten finns i olika form, fast, flytande och gas ( is, rinnande, ånga)

¤ Att veta skillnaden på sötvatten och saltvatten.

¤ Att kunna namnge våra världshav.

¤ Känna till vattnets väg från sjö till kran.

¤ Att experimentera oss fram till vilka material som kan flyta i vatten.

¤ Känna till att vattnet fryser vid 0 grader och kokar vid 100 grader.

¤ Känna till vattnets eviga kretslopp. (Från molnen kommer regn som bildar sjöar. Vattnet i sjön rinner ut i havet. Vattnet i havet avdunstar när solen skiner. Vattenångan avkyls och blir små vattendroppar som bildar moln.  

 

¤ Att bekanta oss med enheterna liter och deciliter för att försöka bilda oss en volymuppfattning.

¤ Att tillverka farkoster som flyter. Vem har den snabbaste farkosten?

¤ Att måla vatten på olika sätt med vattenfärg.

¤ Känna till betydelsen av expertorden: fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning, kretslopp.

 

Detta kommer vi att uppnå genom att :

 

Läsa, skriva, titta på film om vatten.

Samtala, diskutera, experimentera, ställa hypoteser och utforma eget material.

Dokumentera och reflektera.

Måla och skapa bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: