Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från runristare till nätsurfare och språk och identitet Ht 2017

Skapad 2017-09-07 19:55 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Ett arbete om språk, språkhistoria, våra grannspråk, minoritetsspråk samt dialekter...
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Detta arbetsområde kommer att handla om språk, hur språk påverkar varandra och hu de förändras. Du kommer att bekanta dig med språkhistoria och svenska språkets historia. Vi kommer även att jobba lite med våra grannspråk samt Sveriges minoritetsspråk samt dialekter.

I arbetet kommer vi också att jobba med hur språk och identitet hänger ihop samt hur och varför språket varierar beroende vem man pratar med.

Innehåll

Från runristare till nätsurfare

Syfte

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang. /.../ Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nordiska minoritetsspråken. (Lgr11)

Undervisningens innehåll

 • Språkhistoria, från runorna till idag
 • Olika språkträd och hur språk utvecklas och förändras
 • Våra grannspråk och minoritetsspråken i Sverige
 • Språk i språket - t ex dialekter och sociolekter

Detta ska du kunna

 • känna till några språkträd, hur språk är släkt samt hur och varför språk förändras
 • svenskans historia, utvecklingen av det svenska språket
 • våra grannspråk, vilka de är och hur de skiljer sig från svenskan
 • våra minoritetsspråk, vilka de är och vad det innebär att vara ett minoritetsspråk
 • lite om olika dialektområden, samt vad det är som gör att dialekter förändras
 • sociolekter, fult språk, manligt kvinnligt språk.

Arbetssätt

Genomgångar, film, diskussioner och eget-/grupparbete

Detta kommer vi att bedöma

Skriftligt prov - din förmåga att resonera om det svenska språkets utveckling, samt förmågan att jämföra svenskan med närliggande språk

Muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
kunskapskrav

E
C
A
Språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Språkhistoria, dialekter, sociolekter (språksociologi)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Muntlig presentation
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: