Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment.

Skapad 2017-09-07 22:43 i Kobjers förskola Lunds för- och grundskolor
Introducera och utmana barnen i olika naturvetenskapliga experiment En pedagog förbereder och guidar barnen genom experimenten Barnen får kännedom om begreppen hypotes, resultat och analys.
Förskola
Barnen på Björnen är nyfikna på att göra experiment. Här vill vi pedagoger möta och fånga deras nyfikenhet och ge dem utmaningar i olika naturvetenskapliga experiment.

Innehåll

 • Introducera och utmana barnen i olika naturvetenskapliga fenomen 
 • En pedagog förbereder och guidar barnen genom experimenten
 • Barnen får kännedom om begreppen hypotes, resultat och analys.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: