Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gyllene resan

Skapad 2017-09-07 22:58 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer du få arbeta med värdegrundsfrågor i tvärgrupper som kommer avslutas med en guldfest.

Innehåll

 GYLLENERESAN

 

Det här ska vi lära oss:

 • Att kunna förstå skolans regler och följa dem.
 • Samtala om normer och regler i vardagen.
 • Samtala om elevnära livsfrågor, tex gott, ont, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 Så här ska vi jobba:

 • Drama övningar genom Mäster katten i stövlar.
 • Arbete i faddergrupper F-3.
 • Film
 • Lekar och samtalsövningar.
 • Gruppstärkande aktiviteter.
 • Samtal kring berättelser om livsfrågor,
 • Sjunga värdegrundssånger.
 • Ta fram gemensamma regler. 
 • Bilduppgifter

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Respektera och följa de regler som finns i skolan.
 • Delta i samtal  om normer och regler i din vardag, tex skolan och fritiden.
 • Delta i samtal om som handlar om livet; tex gott, ont, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: