Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse 1-3

Skapad 2017-09-08 06:45 i Västerholm Grundskolor
Läsförståelse
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Jag kommer att arbeta med läsförståelse utifrån RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author) med hjälp av läsfixarna (se mer på www.enlasandeklass.se).

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas läsförståelse och göra dem medvetna om de strategier de kan använda för att förstå en text. Explicit undervisning i läsförståelse ger eleverna strategier för att förstå texter inte bara i svenskämnet utan i alla ämnen.

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att med hjälp av fem Läsfixare träna på olika läsförståelsestrategier.

Spågumman: förutspå handling, ställa hypoteser utifrån text och bild

Konstnären: skapa inre bilder, uppleva texten med alla sinnen

Detektiven: reder ut nya ord och uttryck

Reportern: ställer frågor om texten på olika djup

Cowboyen: sammanfattar det viktigaste i texten

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att aktivt använda strategierna både när vi läser tillsammans och när du läser enskilt. Detta kommer du att göra både muntligt och skriftligt samt genom bilder.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse år 3

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förutspå
Jag kan utifrån en bild eller en rubrik göra gissningar om vad texten kommer att handla om.
Jag kan stanna upp i en text och förutspå vad som kommer att hända senare.
Inre bilder
Jag kan utifrån en text samtala om vad jag ser inom mig och måla en passande bild.
Jag kan utifrån en text samtala om hur det ser ut, luktar och känns.
Ord och begrepp
Jag stannar upp när jag stöter på ett ord jag inte kan.
Jag använder olika sätt för att försöka lista ut vad ordet betyder.
Ställa frågor
Jag kan svara på enkla frågor om texten (läsa på raden).
Jag kan svara på frågor om texten som kräver mer läsning och eget tänkande för att hitta svaret (läsa mellan raderna).
Jag kan svara på frågor om texten där jag måste använda mig av egna erfarenheter och göra textkopplingar (läsa bortom raderna).
Sammanfatta
Jag kan med hjälp av bilder återberätta en text.
Jag kan i ord och bild sammanfatta vad en text handlar om.
Jag kan i ord sammanfatta vad en text handlar om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: