Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 1.0

Skapad 2017-09-08 08:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Eleven ska lära sig grundläggande färdigheter inom geografiämnet. Bland annat ingår kartkunskap, kunskaper om natur- och kulturlandskapet, klimat, årstider och naturresurser i arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig grundläggande färdigheter inom geografiämnet. Bland annat ingår kartkunskap, kunskaper om natur- och kulturlandskapet, klimat, årstider och naturresurser i arbetsområdet. Arbetsområdet ska ge eleven baskunskaper inför vidare geografistudier.

Hur ska eleven lära?

Genom lärarledd undervisning.

Genom läroboken och arbetsboken

Genom kartboken och digitala kartor.

Genom filmer och videoklipp.

Genom nyheter och andra medier

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven kan använda och tolka en kartbok.

Eleven kan använda digitala kartor.

Eleven har kunskap om några olika naturlandskap.

Eleven har kunskap om kulturlandskap.

Eleven känner till viktiga naturresurser och vad de används till.

Eleven har kunskap om klimatet samt klimatförändringar och vad dessa beror på.

Eleven känner till grundläggande geografiska begrepp.

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under augusti till november och summeras i november månad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: