Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltid och Vasatid åk 5

Skapad 2017-09-08 08:54 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du kommer den närmsta tiden stifta bekantskap med Medeltiden och Vasatiden. Vi kommer att studera hur det var både i Sverige och ute i Europa mellan åren 1050 - 1611. tiden efter vasatiden kallas för stormaktstiden, men det återkommer vi till senare.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia Svenska
Medeltiden var en spännade tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Syften och långsiktiga mål

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna levde, vilken roll kyrkan hade. I arbetet ingår att läsa om några "kända" personer från den här tiden. Du kommer också att lära dig många ord och begrepp som hör till ämnet. Vi kommer att läsa om vilka spår från medeltiden som finns kvar i vår tid.

Dessa förmågor tränar vi genom att...

 • läsa texter.

 • skriva texter kopplade till temat.

 • se på film.

 • diskutera och jämför förr & nu.

 • framföra våra åsikter och diskutera och argumentera kring dessa.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du kommer att få lära dig mer om: 

* Medeltiden.

* Hur människor levde.

* Hur samhällen växte fram.

* Vad som hände ute i Europa under samma tid.

* Intressanta och viktiga personer och händelser under medeltiden.

* Gustav Vasas tid, även kallad Vasatid.

 

Bedömning

Se matris dit kunskapskraven är kopplade.

Följande ligger till grund för bedömningen:

 • Lektionsarbete.
 • Enskilt/par-arbete.
 • Diskussioner.
 • Prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Historia - 4-6

Ej arbetat med
-->
-->
-->
Baskunskaper
Du har kunskaper om historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
Baskunskaper.
Goda kunskaper.
Mycket goda kunskaper.
Samhällsförändringar och levnadsvillkor
Du kan diskutera orsakerna till att samhället förändrats och hur människorna levt. Du kan även diskutera konsekvenserna av detta.
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt.
Samband mellan tidsperioder
Du kan undersöka hur kulturmöten, in- och utvandring, politik och levnadsvillkor har förändrats genom historien. Du beskriver likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du beskriver likheter och skillnader på ett enkelt sätt.
Du beskriver likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Du beskriver likheter och skillnader på ett välutvecklat sätt.
Hänvisar nutid till dåtid
Du kan undersöka hur kulturmöten, in- och utvandring, politik och levnadsvillkor har påverkat den tid vi lever i. Du utgår från livet idag och gör hänvisningar till förr i tiden.
 • Hi  E 6
Du gör enkla hänvisningar.
Du gör utvecklade hänvisningar.
Du gör välutvecklade hänvisningar.
Historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar hur källorna kan användas.
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt.
Historiska spår
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
 • Hi  E 6
Använder begreppen ganska bra.
Använder begreppen bra.
Använder begreppen mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: