👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva åk 6

Skapad 2017-09-08 08:55 i Almtunaskolan Uppsala
Vi kommer att skriva många olika slags texter, t.ex. återberättande och argumenterande, samt ge och ta emot respons för att förbättra texterna.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att skriva många olika slags texter, t.ex. återberättande och argumenterande, samt ge och ta emot respons för att förbättra texterna.

Innehåll

Arbetssätt:

Genomgång av strukturer för de olika texttyperna.Träna på att följa strukturerna.

Träna grammatik som hör till de olika texttyperna. Se "Grammatikbolaget", diskutera och träna i "Skrivrummet" . Använda "Visa att du kan"- sidorna för att se sina kunskaper i grammatik.

Skriva de olika texterna individuellt.

Ge och ta emot respons på texterna och utifrån det bearbeta sina texter.

Texttyper vi kommer att arbeta med:

Instruerande text

Återberättande text 

Argumenterande text 

Förklarande text

Berättande text

Beskrivande text

 

 Konkretisering av målen:

Kunna skriva de olika texttyperna och då använda sig av strukturerna för respektive texttyp.

Kunna ge respons till kamrater på de olika texttyperna.

Kunna ta emot respons från kamrater och lärare samt förbättra sina texter utifrån den.

Kunna framställa passande bilder till några av texttyperna.

Kunna söka, välja ut och sammanställa information samt resonera om informationens användbarhet (vid skrivande av förklarande text).

Kunna använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

Så här ska du få visa dina kunskaper:
Lämna in en skrivuppgift på varje texttyp.

Ge och ta emot respons på skrivuppgifter samt förbättra innan inlämning.

Till några av texttyperna lämna in passande bild.

Vid arbetet med förklarande text ska du göra tydliga källhänvisningar där det framgår var du hittat det du sammanställt. Du ska även muntligt resonera om informationens användbarhet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - skriva åk 6

Matris för skriva

 • Sv  E 6   Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6   I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6   Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättande text
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Att bearbeta text
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt