Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-09-08 08:57 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Samhällskunskap Svenska

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

Fokusförmågor/syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

 

Centralt innehåll:

 

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
 • Bilder, digitala medier och verktyg samt och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

Genomförande:

 

 • Titta på film från UR plays serie ”Gatsmart”
 • Rita sin väg till skolan på karta
 • Titta på Google Earth
 • Gå på trafikfarojakt, dokumentera trafikfaror med foto
 • Göra en trafikfarobok och en trafikmärkesbok

Elevinflytande och delaktighet:

Eleven kan välja mellan att göra digitala eller fysiska böcker.

Kunskapskrav:

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 

 

Bedömning:

 Eleverna ska ha kännedom om de moment vi arbetat med enligt ovan. Detta visar eleven genom

 • samtal och diskussioner

 • skriv- och bilduppgifter

 

 Dokumentation/Utvärdering:

Dokumentation kommer ske kontinuerligt med foto och film, samt de arbeten eleven slutfört.

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:170908 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: