Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Musik

Skapad 2017-09-08 09:10 i Nyhammars skola Ludvika
Syfte Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.
Grundskola 4 Musik
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och att skapa musik.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Utveckla förmågan att lyssna och reflektera över musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt skapa en förståelse för olika musikkulturer, genrer och former

Musicerande och musikskapande

- Sång och spel i olika former

- Imitation, improvisation och gestaltning av sånger och berättelser med rörelser, rytmer, ljud och toner

- Delta i musikframföranden

Musikens verktyg

- Rösten som instrument

- Instrument med variation av rytm och klang och dynamik

- musiksymboler, bilder och tecken.

- kunskap om hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd

- prova på vokala uttryck som jojk och rap .

Musikens sammanhang och funktion

- Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

- Olika instrument från grupperna blås, sträng, tangent och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

- konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Innehåll

.

Konkretiserade mål

sjunga både unisont och i kanon

prova på att spela olika instrument

få kunskap om instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och
slagverksinstrument.
Kunna hur olika instrument låter och ser ut.
Få viss kunskap om musiksymboler och tecken
Känna till begrepp som rytm, klang och dynamik, stark och svag, tonhöjd, tempo, vers och refräng, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument, olika genrer.

Gestalta med hjälp av rörelser
Imitera och improvisera med ljud, rytmer och rörelser.
Skapa förståelse för tankar, känslor, bilder som uppkommer vid musicerande
Få kunskap om musik som hör till vardagliga, traditionella sammanhang

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i Musik åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodi-, bas- och slagverksspel
Elev­en kan spela delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi-­, bas-­ och slagverksstämma.
Ackordspel
Elev­en kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Analysera och samtala
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikens påverkan på människan
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkännedom
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument­grupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: