Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse ht17

Skapad 2017-09-08 09:38 i Varekils förskola Orust kommun
Temaarbete Bamse
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat "Bamse och hans vänner".

Under terminen kommer barnen få bekanta sig med huvudkaraktärerna Bamse, Skalman, Lille-skutt, men även de andra figurerns som vi stöter på i exempelvis böcker. Med hjälp utav figurernas personligheter vill vi utmana och stärka varje enskilt barn utifrån deras specifika behov. Vi kommer även att arbeta med att behålla det goda gruppklimatet där karaktärerna blir goda förebilder. Temat kommer att genomsyra vår dagliga verksamhet i såväl planerade aktiviteter som i omsorgssituationer.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Fjärilen är en avdelning med barn mellan 1-3 år. De har visat intresse för Bamse och hans vänner under våren och vi har därför valt att arbeta med detta tema under hösten. Det har nu börjat 8 nya barn på fjärilen och vi ser ett behov att arbeta gruppstärkande för att få ihop en trygg och social grupp. I gruppen finns en del äldre barn som behöver få utmaningar så vi ser att vi får dela gruppen vid en del av våra aktiviteter.

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi?

 

Normer och värden

Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn; förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Målkriterier:
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- uppleva den positiva känslan av att hjälpa någon

- börja känna medkänsla (mentalisering)

Målet når vi genom att:
- Använda oss utav goda förebilder i verksamheten som exempelvis Bamse , men även pedagogerna ska agera förebilder.

- Spännande och roliga upplevelser tillsammans

Utveckling och lärande
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn;
- utvecklar sin förståelse för rum, läge, form och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring.
Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

börjar förstå och använda begrepp, antal, tid och rum.

Målet uppnås genom att;

vi kommer att använda figurerna och hjälpa de lösa olika problem de har. Vi tänker bygga upp deras värld.

 Barns inflytande
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn; utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
- att varje barn lär sig hantera kroppspråket, språket för att få oss att förstå vad de vill och därmed kunna påverka sin vardag.

Målet uppnås genom att:
- Vi är närvarande och lyhörda inför barnen. Vi bekräftar barnen.

 

 

UTVÄRDERING - hur gick det?

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Koppla detta till målen ni satte upp och utvärdera utifrån dem.

Verktyg som går att använda är

  • dokumentation,
  • observation,
  • reflektionssamtal med barnen,
  • pedagogisk dokumentation m.m

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

 

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: