Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Akustik

Skapad 2017-09-08 09:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Fysik
Akustik är ett annat ord för "läran om ljudet" Ett arbetsområde som sträcker sig över ca. 3-4 veckor. (Vecka 37-40)

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förståelse för:

 • vad ljud är, hur det uppkommer, breder ut sig och kan registreras på olika sätt,

 • ljudets egenskaper och

 • hur ljudmiljön påverkar hälsan

 

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar, filmer och diskussioner

 • Laborationer och laborationsrapport-skrivning

 • Fysikboken: s.64-83

 • Anteckningar

 • Stencil om örat

Det här kommer du få undervisning om...

 • Veta vad ljud är och hur det uppstår och breder ut sig
 • Veta skillnaden mellan starka och svaga ljud
 • Enheter för ljudstyrka och frekvens
 • Buller
 • Vad är ekon och vilka material reflekterar resp. absorberar bäst ljud
 • Resonans
 • Infra och Ultraljud
 • Hur ljud påverkar vår hälsa
 • Hur örat är uppyggt och fungerar

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • förstå och använda de centrala begreppen.

 • resonerar kring hur händelser i vardagen kan kopplas ihop med ljud

 • beskriver händelser och gör jämförelser

 • identifierar, löser problem, ser samband och drar slutsatser genom iakttagelser, experiment och reflektion

 

 

För att bli godkänd på detta arbetsområde, skall du kunna följande:

Kunna beskriva vad ljud är och hur det uppstår.

Kunna ge exempel på olika ljudkällor

Förstå hur frekvens och amplitud påverkar en ton.

Veta hur fort ljud färdas i luft.

Veta vad som menas med frekvens och vilken enhet man mäter frekvens i.

Veta vad som menas med ljudstyrka samt veta i vilken enhet ljudstyrka anges.

Känna till hörbarhetsgränsen och smärtgränsen.

Förklara skillnaden mellan toner och buller och veta hur man kan förhindra buller.

Kunna återge vad som händer (i stora drag) med ljudet från det att det träffar örat tills man uppfattar ljudet i hjärnan.  

Förstå vad som menas med resonans.

Räkna ut hur långt bort åskan befinner sig.

Veta vad som menas med eko.

Veta vad tinnitus är och hur man drabbas av det.

Nu blir det svårare....

Veta vad som menas och kunna förklara begreppet dopplereffekt.

Kunna ljudets hastighet i olika medium.

Förklarar vad som menas med infraljud och var man stöter på det.

Förklara vad som menas med ultraljud och var man stöter på det.

Veta hur ett ekolod fungerar.

I detalj kunna förklara hur den mänskliga hörseln fungerar.

Veta vilka delar balansorganet består av och beskriva hur det fungerar.

Ha en heltäckande bild gällande akustik

Kunna med hjälp av faktakunskaper dra egna slutsatser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: