👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2017-09-08 09:59 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Engelska
Du kommer att få lära dig siffror, färger, kroppsdelar, kläder mm på engelska. Du kommer att få lära dig att säga enkla fraser på engelska..

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Arbetssätt och undervisning

Med hjälp av sånger, ramsor, lekar och några enkla filmer och sagor, kommer eleverna att träna ord, meningar och uttal. Eleverna tränar muntligt i grupp och enskilt. Vi tränar även att skriva några enkla ord och meningar på engelska.


Ur det centrala innehållet arbetar vi med:

Visa vad du lärt dig

Eleven är aktiv på lektionerna och deltar i sånger och övningar.

Tidsram

Engelskundervisning sker 20 minuter i veckan under hela årskurs 2 .

Bedömning

Läraren bedömer elevens deltagande under lektionerna samt ngt muntligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3