👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet, ansvar och inflytande

Skapad 2017-09-08 10:16 i Knutsbo förskola Ludvika
Förskola
Barns inflytande, delaktighet och ansvar, veckans hjälpreda samt vikten av att vara en bra kompis.

Innehåll

SYFTE

Vi pedagoger vill att barnen ska känna delaktighet och inflytande i verksamheten och känna att de kan vara med och påverka den. Vi vill även att barnen ska utveckla en vidare ansvarskänsla och vi vill stötta och utveckla barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga samt en vidare empati till sina kompisar.

METOD

Varje vecka kommer samtliga barn i omgångar erbjudas att hjälpas åt som veckans hjälpredor. De kommer erbjudas att vara med och hålla i samlingar, ställa frågor, dela ut frukt och räkna. De kommer också att erbjudas att duka till maten, bädda inför vilan, ringa i städklockan, förbereda inför aktiviteter och vara extra bra kompisar. Vilket leder oss in på vårt värdegrundsarbete.

Hjälpredorna får vara mer delaktiga och få en känsla för ansvar tillsammans med oss pedagoger. Barnen kommer också  få möjlighet att utveckla ett lärande hur man är en bra kompis och värna lite extra om våra gemensamma trivselregler som vi har kommit överens om tillsammans och i slutändan få till ett ännu bättre värdegrundsarbete. Vi vill att barnen ska utvecklas vidare i deras tanke och lekmönster och bland annat utveckla empati, turtagning, kommunikation, konfliktlösning, regler och normer, språk, identitet och gemenskap. 

Barnen kommer att vara hjälpreda en och en eftersom vi i slutet av varje vecka vill att de andra barnen ska få berätta vad veckans hjälpreda också är bra på. Barnen får i sin tur träna på att ge positiv feedback till varandra.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Med hjälp av iPad, anteckningar och barnens egna tankar kommer vi att dokumentera barnens initiativ och delaktighet och ansvar i de olika aktiviteterna. Alla pedagoger ansvarar för att dokumentera tillsammans med barnen.

UPPLÄGG

Vi kommer att arbeta med detta hela höstterminen och början av vårterminen . När alla barn har varit hjälpredor gör vi en uppföljning och utvärdering. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016