Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling på Alven

Skapad 2017-09-08 10:32 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
På vår avdelning startar vi dagen med en morgonsamling klockan 9. Vi träffas alla barn i vårt samlingsrum där vi tittar vilka som är närvarande och vad som ska hända under dagen.

Innehåll

VAD gör vi?

Vi har Morgonsamling på Alven alla tillsammans klockan 9 på morgonen alla dagar i veckan, utom helgen då förstås.

 

HUR gör vi?

Alla barn har fått välja ut en leksak som de tycker om eller letat upp en favoritbild i tidning eller via Google. Därefter har vi knäppt kort och i piccollage har barnen fått välja färg bakom sitt namn. Dessa lappar kommer sitta fast på golvet i vårt samlingsrum så när vi ska samlas sätter de sig på sin plats. Även vi vuxna har våra egna bilder samt att vi har några gästbilder när barn från andra avdelningar är här.

 

 

Inne på väggen har vi satt upp veckodagarna, varje dag har en speciell färg (samma som på Bolibompa om ni tycker det känns bekant). Dagarna sitter på väggen mot lekrummet, detta för att de ska finnas i rummet men fokus ska vara på den aktuella dagen. Tack vare att de sitter uppe allihop kan barnen även ta hjälp av dem för att räkna ut den aktuella dagen.

 

 

Så här ser det ut en vanlig torsdag på samlingen.

Dagen sitter i mitten, där använder vi oss av bildstöd för att visa vad som ska hända under dagen. Även vilket klockslag sakerna sker sitter uppe för de som är nyfikna på klocka och tid.

Till vänster har vi hemma/här och då flyttar vi barnens kort till den plats där de är. Även vi fröknar är med på bild.

Till höger har vi spalter för de dagar vi gör saker i mindre grupper. Just på torsdagar har Therese femårsgrupp medan Kicki och Pia går till skogen med övriga barn

På den svarta tavlan sätter vi upp de kläder som behövs för dagen, eftersom det var skog idag så behövdes till exempel stövlar.

 

VARFÖR har vi morgonsamling?

Nu på hösten har vi fått några nya barn och vi känner att det är viktigt att vi alla lär oss varandras namn ordentligt, när vi kollar vilka som är här säger vi namnen och visar bild.

Vi får en gemensam start.

Barnen får möjlighet att skapa en bild av sin dag och vad de ska göra, vilket kan vara en stor trygghet för dem.

Genom att vi tillsammans pratar om vilka kläder som behövs kan vi komma ifrån diskussioner och onödig av/påklädning i hallen.

På samlingen kan vi ta upp ämnen som vi vill att alla ska ta del av, om de uppstått konflikter eller om vi vill presentera några nya leksaker.

 

Vi har även en tanke att barnen ska få hålla i samlingen själva de som vill och då får de träna på att prata inför andra människor och våga ta plats.

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: