Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral: Dödsstraff

Skapad 2017-09-08 11:02 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Religionskunskap
Etik och moral är en stor del av kursen Religion Specialisering. Här är ett av momenten under denna rubrik.

Innehåll

Dödsstraff:

 

Vi har först haft en genomgång där vi tittat på vad de olika begreppen på momentet betyder. (Normer, värderingar, etik, moral, dygder osv.) Vi gick också igenom olika sorters etik som finns och exempel från verkligheten på varje sort. Ni reflekterade kring ert eget tankesätt och vad det beror på. Därefter tittade vi på kopplingen mellan religion och etik. 

 

Så var det dags att titta på filmen Dead Man Walking som handlar om ett etiskt dilemma: dödsstraff. Efter denna samlade ni material om dödsstraff enligt en checklista ni fick av mig, samt med förslag på bra källor. Examinationen blev så att skriva en argumenterande uppsats för eller emot detta etiska spörsmål vecka 36. 

Matriser

Rel
Religion Specialisering

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för ett eller flera valda kunskapsområden.
Eleven kan utförligt redogöra för ett eller flera valda kunskapsområden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för ett eller flera valda kunskapsområden.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
I redogörelsen använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven översiktligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar enkla slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven utförligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan göra en komplex analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven utförligt och nyanserat för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, enkla argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra enkla slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: