Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöhjältarna

Skapad 2017-09-08 11:05 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Vi vill uppmärksamma barnen om hur viktig miljön är. Genom tex att återvinna, inte slösa, återbruka och spara.

Innehåll

Vårt syfte och våra mål:

Syftet med vårt tema miljöhjältarna är att få barnen uppmärksammade hur viktigt det är med våran miljö. 

Genom att bidra till en bättre värld kommer vi att gå till återvinningsstationen och källsortera.

Våra mål:

 • Att barnen ska vara medskapare av vårat miljötema.
 • Att väcka barnens intresse för hållbar utveckling.
 • Att använda vår skapande förmåga genom att plocka in naturmaterial och återanvända material.
 • Att läsa böcker som är anknytning till temat.
 • Att använda oss av sånger och ramsor.
 • Att man ska vara rädd om våra leksaker.

Hur vi kommer att arbeta:

Vi har en återvinningsstation på avdelningen som barnen får vara med och sortera och lägga i. Sedan går vi tillsammans med barnen till återvinningscentralen. Mjölkkartongerna kommer vi att spara så att barnen kan få skapa sina egna alster. Vi kommer att göra ett större bygg projekt av mjölkkartonger ute på gården med blåsippan. På våra promenader kommer våra miljöhjältar att plocka det skräp vi ser sedan återvinner vi det. Vi kommer att gå till skogen där barnen kommer att få leka men även få uppdrag som dom ska få göra. Vi kommer att plocka hem naturmaterial från skogen som barnen kommer att få skapa och använda sina egna fantasier. Vi kommer att gå till biblioteket och låna böcker om miljön och även fortsätta och kolla på en serie från UR "Barr och pinne räddar världen " . Under måltiderna kommer vi att prata med barnen om hur  viktigt det är att ta lagom med mat så att man inte tar för mycket så att man måste slänga maten. Leksaker och annat material kommer vi att berätta för barnen att man ska vara rädda om och inte förstöra. Vårt jämnställdhetsarbete fortgår med kompissolen då barnen kommer att få göra nya solstrålar där barnen får tänka till  hur man ska vara en bra kompis.

Det är viktigt att gymnastisera både kropp o knopp så därav kommer  vi att ha språklekar  och rörelselekar. De barn som har valt finska kommer att ha det en gång / vecka i lekhallen med Pia.

 

Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera i unikum och lägga upp bilder på det vi har gjort.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: