👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi virkar. Slöjd år 5.

Skapad 2017-09-08 13:00 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Slöjd
Vi tränar grunderna i virkning. Vi lär oss om bomull och hur det framställs.

Innehåll

SYFTE?

 Läroplanen säger följande...

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck.

 

VAD?

Du ska få lära dig...

 • Grunderna i virkning såsom löpögla, luftmaska och fast maska.
 • Olika slöjdbegrepp inom virkning.
 • Hantera lämpliga verktyg och redskap.
 • Hur materialet bomull framställ.
 • Utvärdera arbetsprocessen.


HUR?

 Vi ska..

 • Ha genomgångar på smartboarden, instruktionsfilmer.
 • Ha praktiska genomgångar i helklass, i liten grupp och enskilt.
 • Använda det digitala verktyget Slöjdlexikon.
 • Öva.

 

Bedömning

 • Hur du arbetar under lektionerna.
 • Ditt färdiga arbete.
 • Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6