Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 8 & 9

Skapad 2017-09-08 13:06 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
Orientering

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall utveckla förmågan att orientera dig i okända miljöer i exempelvis skogs- och stadsmiljöer.

Du skall utveckla din förmåga att använda kartan som verktyg för att orientera.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Till grund för bedömning av din kunskapsutveckling kommer användas följande:

Genomförandet av orienteringsträningen.

Muntligt kunskapsprov.

Resultatet på orienteringstestet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

I arbetsområdet kommer du orientera i okänd skogsterräng och okänd stadsterräng med hjälpmedel som karta och kompass.

Under idrottslektionerna deltar du vid instruktioner, genomgångar kring kartans uppbyggnad, innehåll och tolkning.

Du får lära dig att passa kartan efter verkligheten.

Du får möjlighet att träna på att hitta kontroller i skogsterräng och stadsterräng i skolans närmiljö.

Du får träna på att hitta den effektivaste och snabbaste vägen mellan kontrollerna.

Du skall känna till och förklara begrepp såsom: ledstänger, passa kartan, kompassens delar, väderstreck, kompassriktning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering åk- 7-9

E
C
A
Tid och vägval
Du kan med viss säkerhet orientera dig genom att hitta de flesta kontroller inom en rimlig tid.
Dukan med relativt god säkerhet orientera dig genom att lösa uppgiften att hitta samtliga kontroller inom en rimlig tid.
Du kan med god säkerhet orientera dig genom att lösa uppgiften att hitta samtliga kontroller på ett effektivt sätt och därmed en kort tidsperiod.
Passa kartan
Du kan till viss del passa kartan efter verkligheten.
Du kan relativt väl passa kartan efter verkligheten.
Du kan passa kartan väl efter verkligheten.
Kompass
Du kan till viss del förklara kompassens olika delar och till viss del ta ut en kompassriktning.
Du kan relativt väl förklara kompassens olika delar och på ett relativt väl fungerande sätt ta ut en kompassriktning.
Du kan väl förklara kompassens olika delar och väl fungerande sätt ta ut en kompassriktning.
Tecken och symboler
Du kan till viss del förklara kartans olika tecken och symboler.
Du kan relativt väl förklara kartans olika tecken och symboler.
Du kan väl förklara kartans olika tecken och symboler.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: