👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text- en bro

Skapad 2017-09-08 13:48 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få lära dig hur du skriver en beskrivande text (faktatext) och därefter bearbeta din egen text om vald bro i Sverige eller i världen.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Hur du skriver en beskrivande text, hur innehållet i texten organiseras och presenteras.
Hur du formulerar jämförelser, så att textens fakta blir intressant och lättare att förstå.
Hur du använder programmet X-mind för att göra en digital tankekarta.

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer att arbeta i helklass, i par, mindre grupper och enskilt. Lärandet sker i olika steg; 1-4. Vi börjar att tillsammans titta på textens struktur och innehåll. Du tränar ihop med klasskamrater och till sist visar du i en egen text att du kan planera och beskriva en bro som du valt att arbeta med i NO.

Så här visar du dina förmågor

Bedömningsuppgiften blir att utveckla din egen faktatext som du skrivit i arbetet på No- lektionerna. I texten har du fått med:

- Rubrik
- Inledande klassifikation
- Faktatext som är indelad i stycken
- Underrubriker
- Verb i presens
- Ämnesspecifikt språk
- Beskrivande ord
- Någon jämförelse
- Bilder som förstärker texten

Se matris för bedömning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Beskrivande text- min bro

Innehåll

Jag behöver träna mer F
Jag är nästan helt säker E
Jag är säker C
Jag är helt säker A
Jag håller mig huvudsakligen till ämnet och ger mycket kortfattad information.
Jag håller mig till ämnet och ger information på ett fungerande och begripligt sätt.
Jag håller mig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Jag utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Struktur

Jag behöver träna mer F
Jag är nästan helt säker E
Jag är säker C
Jag är helt säker A
Rubrik, underrubriker, stycken och klassifikation
Texten saknar rubrik, underrubriker och- eller stycken. Jag har ingen klassificering i min text.
Texten har rubriker och faktainnehåll i stycken. Jag försöker generalisera och klassificera i min inledning.
Texten har passande rubriker och faktainnehåll i flera olika stycken. Jag skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Texten har passande rubriker och faktainnehåll i flera olika stycken som följer på varandra i logisk ordning. Jag skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.

Språkliga drag

Jag behöver träna mer F
Jag är nästan helt säker E
Jag är säker C
Jag är helt säker A
Beskrivande ord
Min text är kortfattad och jag har inte med några beskrivande ord.
Min text innehåller något beskrivande ord.
Min text innehåller flera beskrivande ord.
Min text innehåller välutvecklade beskrivningar.
Verb i presens
Jag har svårigheter att hålla mig till presens i texten.
Jag håller mig till presens i, i stort sett, hela texten.
Jag håller mig till presens i hela texten.
Jag håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ämnesspecifikt språk
Ordvalet är enkelt. Jag använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Ordvalet är enkelt och jag använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext. Jag använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext. Jag använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord.
Jämförelser
Jag gör inga jämförelser.
Jag gör någon jämförelse.
Jag gör några jämförelser.
Jag gör några jämförelser för att förtydliga innehållet. Mina jämförelser hjälper läsaren att förstå innehållet.

Kombinera text och bild

För att förstärka och levandegöra din texts budskap.
Jag behöver träna mer F
Jag är nästan helt säker E
Jag är säker C
Jag är helt säker A
Bild till text
Min bild förstärker inte texten.
Jag kombinerar min text med en bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kombinera text med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kombinerar text med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.