Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4B

Skapad 2017-09-08 14:02 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer vi att arbeta kring geometri, koordinatsystem och symmetri. Hur fungerar ett koordinatsystem egentligen och vad använder man det till? Vi fortsätter att utveckla och fördjupa våra kunskaper i geometri och symmetri.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Känna igen och rita rätvinkliga- och parallella linjer samt linjer som skär varandra
 • Att kunna klassificera trianglar i spetsvinkliga, rätvinkliga och trubbvinkliga trianglar
 • Att räkna ut omkretsen på triangel och fyrhörning
 • Att klassificera fyrhörningar i fyrhörning, parallellogram, kvadrat och rektangel
 • Att rita och namnge olika fyrhörningar samt räkna ut dess area i rutor
 • Att känna igen en punkts koordinater och att skriva in dem i ett koordinatsystems första kvadrant
 • Att känna igen en punkts koordinater och att skriva in dem i ett koordinatsystem med fyra kvadranter
 • Att känna igen symmetriska figurer och att kunna rita en symmetrilinje
 • Rita och måla figurer så de blir symmetriska
 • Att spegla en punkt och en figur i förhållande till en linje i koordinatsystemet
 • Skriva spegelpunkter
 • Att spegla punkter i förhållande till en punkt

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Genom att arbeta i din bok
 • Genom att arbeta i par eller grupp

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur aktiv du är på gemensamma genomgångar
 • Hur du arbetar i din matematikbok
 • Hur du arbetar i par och i grupp
 • Hur du använder dig av strategier och metoder som passar uppgiften du ska lösa
 • Hur du använder dig av alternativa lösningar

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv på genomgångar och i diskussioner
 • Genom att använda dig av strategier som är relevanta för uppgiften
 • Genom att ställa frågor samt att hjälpa andra
 • Genom att göra dina uppgifter och eventuella läxor
 • Genom att genomföra en summativ test i slutet av kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4B

På rätt väg!
Starkt på gång!
Där satt den!
Visa begreppskunskap
Du känner till begrepp som hör ihop med geometriska figurer.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva figurer
Du ger beskrivningar av geometriska figurer. Du namnger och kan se likheter och skillnader mellan olika figurer.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp, saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp, saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Lösa, visa & välja metod
Du löser geometriska problem i situationer som du känner till och med hjälp av begrepp som du känner igen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva lösningar
Du motiverar hur du har löst en uppgift. Du beskriver också fler än ett sätt att lösa en uppgift.
Du kan beskriva och visa på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva och visa på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva och visa på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Symmetri
Du kan se symmetri i vardagen , i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
Du förstår och kan beskriva enklare symmetri. Du kan konstruera enklare symmetriska figurer.
Du förstår och kan relativt väl beskriva symmetri. Du kan konstruera symmetriska figurer på ett förhållandevis väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om symmetri och förstår hur det fungerar på ett bra sätt. Du kan konstruera symmetriska figurer på ett mycket gott och avancerat sätt.
Samband och förändring
Du vet vad ett koordinatsystem är och har börjat förstå hur det ska användas. Du vet hur du kan avläsa ett enklare koordinatsystem.
Du förstår relativt väl ett koordinatsystems uppbyggnad och hur det ska användas. Du vet hur du kan avläsa ett koordinatsystem.
Du förstår mycket väl ett koordinatsystems uppbyggnad och hur det ska användas. Du kan avläsa ett koordinatsystem på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: