Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden

Skapad 2017-09-08 14:16 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Geografi
Arbetsområde Jorden: Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna Jordens befolkning s 18-29 Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. Jordens inre och yttre krafter s 30-43 Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. Jordens klimat och natur s. 44-51 Jordens resurser s. 60-97

Innehåll

 

 

 

Uppgifter

  • Till läxförhöret 12/10

  • Till läxförhör 15/9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: