👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Spökena i naturvetenskap

Skapad 2017-09-08 14:43 i Sandarne förskola Söderhamn
Förskola
Eftersom barnen visat stort intresse för djur och natur, kommer vi arbeta med det under läsåret 17/18. Vi kommer också använda oss av NTA nätverkets uppdrag.

Innehåll

Nuläge

Barnen är intresserade av insekter/djur.

Vi har hittat en höftkula från älg, som väckte barnens nyfikenhet och intresse.

Två av personalen går NTA nätverk.

 

Mål

 Vi vill att barnen ska få mer kunskap om djur och växter

Vi vill att barnen ska få inblick i naturvetenskap och teknik

 

Vi vill att barnen sa kunna namnge vanliga träd, växter och djur.

Vi vill att barnen ska känna till allemansrätten

 

Vi vill att barnen utvecklar sitt förhållningssätt, intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få kunskap om hur man förhåller sig i naturen.

Därför de är en rättighet och skyldighet hur man ska förhålla sig i naturen.

 

Vi vill att barnen ska får prova på NTA experiment för att förstå vad och varför händelser sker.

 

 

 

Genomförande

Vi upptäcker djur och växter i våran närmiljö, vi ska använda oss av "puckarna" och luppar.

På utflykter/promenader namnger vi träd/växter och djur.

Vi ska jobba utifrån NTA nätverkets uppgifter i små grupper.

 

 

Tidsplan?

HT-17 och VT-18

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnen lärande, enskilt och i grupp.

Vi dokumenterar med lärplattan och samtal mellan barn och personal.

 

Ansvar

All personal har ansvarar för dokumentation

Uppföljning

Vi disskuterar och reflekterar varje vecka i arbetslaget.

planeringsdag hösten/våren

utvärderingsdag

Vi följer barnens intresse inför fortsättningen av läsåret

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016