Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 HT 2017

Skapad 2017-09-08 15:36 i Tunabergsskolan Uppsala
Spanska 6 - HT16 Colores 6 kap 1-3
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Under terminen kommer vi att arbeta med kapitel 1-3 i Colores 6.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med under arbetsområdet:

Kap. 1 - Hola!
Hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser

Kap.2 - Välkomna till den spansktalande världen!
- Espana (Spanien)
Ord/Fraser:
Familjeord, att berätta om sig själv, enkla frågor
Grammatik:
Räkneorden 0-15, alfabetet, verb i första och andra person singular
Realia:
Den spansktalande världen.
Familjerna i boken introduceras.
Spanien

Kap. 3 - México
Ord/Fraser:
Djur, färger, familjeord, att berätta om sig själv, frågor
Grammatik:
Räkneorden 0-20, un/una, verb i första och andra person singular
Realia:
Mexiko, Paulina Rubio

 

I undervisningen kommer vi att:

 • läsa och lyssna på texterna.
 • arbeta med talövningar och träna uttal.
 • skriva meningar på spanska.
 • arbeta med övningarna i boken.
 • leka med språket.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska år 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare texter.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du använder enkla ord.
Du använder enkla ord och fraser.
Du använder enkla ord och fraser med flyt.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas.
Du känner till något om livsvillkor och kultur i spansktalande områden.
Du har stor kännedom om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur där spanska talas.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad spanska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.
Strategier (tala, läsa, skriva, lyssna)
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du frågar om ord och fraser.
Du använder lexikon på eget initiativ.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: