👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ORANGE Skogen/värdegrunden

Skapad 2017-09-08 15:49 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Mall för beskrivning av fokusområde/tema/projekt

Innehåll

 

 

 

VAR ÄR VI? 

  • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 
  • skogen-vi har sett att många barn visat stort intresse för skog/djur/natur.
  • värdegrunden-då det är en ny grupp med nio barn vill vi få gruppen sammansvetsad.  

 VART SKA VI? 

  • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt? att barnen skall lära sig mer om djur/natur. Att alla barn ska se varandra, kunna varandras namn.
  • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot? utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan? Våra mål inför hösten är: en trygg barngrupp,  tema / projekt  vår skog(utifrån en del barns intresse).
  • Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen? kön, ålder, skall inte spela någon roll (alla erbjuds utifrån sina förutsättningar).

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? vi ser att gruppen är mer lugn (stanna kvar), vet varandras namn, vilja umgås med alla, hitta sin plats i gruppen.

att barnen skall lära sig mer om djur/natur, sen kanske det dyker upp något nytt hos barnen.

 

 

HUR GÖR VI?

  • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda? snick o snack? dela upp oss mer.
  • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?