👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GULA Trygghet genom musiken 2017-2018

Skapad 2017-09-08 15:53 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Mall för beskrivning av fokusområde/tema/projekt

Innehåll

 

VAR ÄR VI? 

 • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen? 
 • barnens intresse
 • trygga barn vågar,tar ansvar, utvecklas 

 VART SKA VI? 

 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta arbetsområde eller projekt? 
 • för att stärka individens identitet, jaget, gruppen
 • Vilka mål i LpFö ska vi arbeta mot?
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn varje barn utveckla sin identitet och känner trygghet i den, utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Hur kopplar vi detta arbetsområde till målen vi satte upp i vår teamplan?
 • vi fokuserar på att få individen trygg i gruppen
 • Hur kopplar vi detta till målet vi satte upp i likabehandlingsplanen?
 • genus, allas lika värde

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? 

 Barnet vågar ta för sig, lyssnar på andra och varandra...vågar ta kontakt med vuxna, själkännedom/uppfattning...jag och min kropp

HUR GÖR VI?

 • Sammanfatta vilka arbetsmetoder vi tänker använda 
 • musik, rytmik, rörelse, sång, sinnen, kroppen
 • Hur ska vi dokumentera? Vem har ansvar?
 • vi reflekterar på avd.planeringen , tar kort med i-pad,videospelar och analyserar,  alla pedagoger ansvarar
 • v.37 Lisa dokumenterar vad som händer  i barngruppen när vi sätter på musik...hon tar på sig musikglasögon!

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 V 37. observerar vi och dokumenterar

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 Här reflekterar vi kring ovanstående dokumentation och utmanar vidare

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?