Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik LPP åk 4 Höstterminen

Skapad 2017-09-08 15:57 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Musik
Höstterminen: 1. Sång 2. Röst 3. Gitarrspel 4. Musik från andra kulturer 5. Stränginstrument (Klaverinstrument) 6. Notvärden, taktarter och rytmer 7. Konsert under vårterminen

Innehåll

Innehåll:

 1. Vi fortsätter att sjunga en blandning av sånger. Vi håller på att samla på oss repertoar inför en konsert som kommer att ligga precis innan sportlovet 2018. Pågår under hela terminen.
 2. Vi gör röstuppvärmningar och pratar om varför vi värmer upp rösten innan vi ska sjunga.
 3. Vi lyssnar på och samtalar om musik från olika länder och kulturer. Start v. 36
 4. Vi fortsätter gitarrkursen. Kursen går ut på att lära sig spela olika ackord och klara av att byta mellan ackorden i tempo och på rätt ställe i sångerna. Från v. 34-39
 5. Vi går igenom olika sträng- och klaverinstrument-hur de ser ut, hur de låter och hur de används. (Genomgången av klaverinstrument kommer först på vårterminen.) Start v. 46
 6. Vi fortsätter arbeta med notvärden: helnot, halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot. Vi bygger ihop olika rytmer av de olika notvärdena och klappar de olika rytmerna. Vi arbetar med notvärden och taktarter i ett häfte med skrivuppgifter. Start v. 40

 

Jag kommer under denna period bedöma hur du:

 

 • Arbetar i den sjungande situationen.
 • Lyssnar på instruktioner.
 • Lyssnar på musiken som jag spelar upp.
 • Hur delaktig du är i de samtal som vi för om den musik vi lyssnat på.
 • Jag kommer dessutom att kontinuerligt kontrollera dina kunskaper i de olika momenten genom att rätta de skrivuppgifter som vi genomför under lektionstid.

 

Bedömningen sker löpande under arbetets gång under musiklektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: