Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2 B kap.2

Skapad 2017-09-08 16:49 i Marnässkolan Ludvika
Från addition till multiplikation, multiplikation med 2, 10 och 5.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Här får du börja bekanta dig med ett nytt räknesätt, multiplikation.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss sambandet mellan addition och multiplikation:

2+2+2=6    3*2=6

Vi ska lära oss multiplikation med 2, 3, 4, 5 och 10.

Vi ska lära oss kommutativa lagen i multiplikation: 5*2=2*5

Vi ska lära oss att tolka textuppgifter och välja räknesätt vid problemlösning.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar.

Vi arbetar på med White boards.

Vi arbetar i Favorit matematik.

Vi leker mattelekar.

Vi färdighetstränar på arbetsblad, dator eller lärplatta.

Vi spelar mattespel.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna sambandet mellan addition och multiplikation.

Du ska kunna multiplikationstabellerna 2,3,4,5 och 10.

Du ska kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du gör diagnosen Vad har jag lärt mig?

Du får göra ett prov i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning

når målen
träna mer
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Begreppsförståelse

når målen
träna mer
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Taluppfattning

når målen
träna mer
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Dessutom kan du använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Du kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Metoder

når målen
träna mer
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan även avbilda och utifrån instruktioner konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan dessutom vid olika slag av undersökningar i väkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Resonemang

når målen
träna mer
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: