Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 1 Taluppfattning

Skapad 2017-09-08 17:06 i Marnässkolan Ludvika
Taluppfattning i Matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att prata om ental, tiotal, hundratal och tusental Vi ska bli säkra på att jämföra och storleksordning tal och lära oss mer om tallinjen. Vi ska räkna addition med huvudräkning i flera steg och med algoritm. Vi ska räkna subtraktion med huvudräkning i flera steg och med algoritm.

Innehåll

Mål: Taluppfattning

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- värdet på olika tal inom 0-10.000

- Räkna addition med huvudräkning i flera led.

-Räkna addition med algoritm.

-Räkna subtraktion med huvudräkning i flera led.

-Räkna subtraktion med algoritm.

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

udda-jämna

term

summa

differens

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Matematikboken Alfa s.6-58

- Par- och klassdiskussioner

- EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- Olika strategier - och jämföra varandras strategier

- Olika problemlösningsuppgifter

- Olika program på datorn

 

Bedömning

Om eleven når målen bedöms det kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet görs en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Uppställningar och taluppfattning, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Beräkningar
Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Beräkningar
Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal, för att bedöma om svaret är rimligt.
Beräkningar
Tecknet för "ungefär lika med".
Problemlösning
Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: